Navigation

Inhaltsbereich

Junger Mann
Junge Frau im Park
Mann lehnt an Wand

مرکز ویژه انتگراسیون مکانی است که برای همه ساکنین کانتون گراوبوندن جهت پاسخ به پرسش‌ها و مسائل مربوط به انتگراسیون و امور مهاجرتی در نظر گرفته شده است. آیا با تقاضای پناهندگی شما موافقت شده و یا اینکه شما را به طور موقت پذیرفته‌اند؟ در این صورت ما مسئولیت داریم تا از شما در امور یادگیری زبان، تأمین اجتماعی و امور شغلی جهت ادغام در جامعه حمایت های لازم را به عمل آوریم.

شروع زندگی جدید در یک کشور بیگانه و مشارکت در امور اجتماعی نیاز به زمان داشته و معمولاً پروسه طولانی‌تری به خود اختصاص می‌دهد. دادن اطلاعات مهم برای زندگی و جهت یابی شغلی در گراوبوندن جزو فعالیت‌های ما بشمار می‌آید. بروشور خوش‌آمدگویی کانتونی ما را مطالعه کنید و خواهید دید که در سایت اینترنتی ما تحت عنوان hallo.gr.ch به بسیاری از پرسش‌های شما پاسخ داده شده است. اطلاعات بیشتر را در مورد بروشور خوش‌آمدگویی کانتونی hallo.gr.ch می توانید در قسمت «Alltag» (زندگی روزمره) کسب نمایید.

در این پایگاه اطلاعاتی را کسب می‌کنید که به مسائل پناهندگان اختصاص داده شده‌اند.

با آرزوی اینکه بتوانید با موفقیت هر چه بیشتر ادغام در جامعه ما بشوید. ما با کمال میل به پرسش‌های شما پاسخ داده و به مشکلات تان رسیدگی می‌کنیم.

تیم ویژه انتگراسیون شما