Navigation

Inhaltsbereich

Bir meslek koçunun (Jobcoach) görevleri nelerdir, stajın faydaları nelerdir ve temel mesleki eğitim (çıraklık) yapabilmek için neyin önemli olduğu – tüm bunları ve daha fazlasını burada bulabilirsiniz.

Dilsel ve mesleki entegrasyon destek programının yapısı nedir?

Entegrasyon Uzmanlık Birimi, kabul edilmiş mültecilerin ve geçici olarak ülkemizde kalmalarına izin verilen kişilerin dilsel ve mesleki entegrasyonunda farklılaşmış (sınıflandırılmış) ve koordineli bir destek programından ve tutarlı bir olgu yönetiminden yararlanır.

Destek programı aşağıdaki öğelerden oluşur:

 • Temel bilgilendirme etkinliğine davet
 • Dil seviyesi belirleme sınavı
 • Bireysel gereksinimleri göz önünde bulundurarak bir dil kursuna veya eğitim teklifine atama >herkes için mecburi hedef en az A2 sözlü, aksi takdirde öğrenmeye veya eğitime alışkın olanlar için A2/B1 veya B1/B2 Mesleki entegrasyon destek uygulamalarına geçiş
 • "Mesleki Entegrasyon" başlıklı bilgilendirme etkinliği
 • İş koçları tarafından bireysel destek ve refakat
 • Dil seviyesi A1/A2 olan katılımcılar genellikle 3 haftalık uygulamalı değerlendirmeye (Praxisassessment – PAF) yerleştirilir. Uygulamalı değerlendirmede elde edilen tecrübeler temelinde iş koçu ile birlikte sonraki adımlar belirlenir (deneme amaçlı kısa uygulamalar, staj, kısmi ücret modeli vs.)
 • Dil seviyesi B1 olan katılımcılar ise mevcut durumlarına göre bireysel olarak desteklenir (nitelik kazandırma, eğitim ve ileri eğitim vs.)

Amaç, kabul edilmiş mültecilerin ve geçici olarak ülkemizde kalmalarına izin verilen kişilerin kalıcı olarak iş ve meslek dünyasındaki yerlerini bulmalarıdır.

Entegrasyon Uzmanlık Birimi ergenlere (16 yaşından itibaren) ve genç yetişkinlere ne şekilde destek verir?

 • Eğitim tedbirleri ya da dil kursları (B1/B2 seviyesi) kapsamında dil ve okul alanında destek ve matematikte ek destek
 • Kantonun sunduğu ve devam çözümleri bulmayı amaçlayan köprü geçiş eğitimine yerleştirmekte aktif bilgilendirme ve
 • Köprü geçiş eğitimine devam eden katılımcılara refakat ve danışmanlık yardımı
 • Köprü geçiş eğitimini tamamladıktan sonra mesleki temel eğitim yeri bulamamış olan katılımcılar için mesleki temel eğitim yeri aramakta ve çözümlerin bulunması destek
 • Mesleki temel eğitim sırasında refakat ve danışmanlık
 • Mesleki temel eğitim sırasında ihtiyaca uygun destek hizmetlerinin temin edilmesi (gönüllüler tarafından öğrenme desteği vb.)

İş koçluğu nedir?

Bir İş Koçunun Görevi

 • Mesleki entegrasyon için alınan başlangıç önlemlerinin organizasyonu, koordinasyonu ve kontrolü ve bu süreçte ilgili kişiye eşlik edilmesi.
 • Geçici olarak sığınma hakkı verilenler ile mültecilerin mesleki entegrasyonun gerçekleştirilmesi için işverenlerin aranması. Bu esnada işverenler ile geçici sığınma hakkı sahipleri/mültecilerin arasında aktif bir işbirliği talep ve teşvik edilir.
 • Geçici sığınma hakkı sahipleri/mültecilere mesleki entegrasyon sürecindeki bütün hususlarda danışmanlık ve destek sağlanması.

Hedefler

 • Mülteci olarak kabul edilmiş olanlar ve geçici sığınma hakkı tanınanlar için sürdürülebilir sosyal ve meslekimeslek entegrasyon.
 • Programa katılanların iş dünyası hakkında fikir edinmesi, mesleki ilgilerini ve imkanlarını gözden geçirmesi ve meslek hayatına girişini planlaması ve gerçekleştirmesi.

Bir İş Koçu

 • Birlikte net hedefler belirler ve kontrol eder
 • Mevki ile ilgili konuşmalar ve değerlendirme görüşmeleri yapar
 • Bireysel destek önlemleri sunar
 • Destek verir ve ilgililerin katılım göstermelerini talep eder
 • Önemli tetikler sağlar

İş Arayan Kişi

 • Net mesleki hedeflere sahip olup bunların gerçekleştirilmesi için neler gerektiğinin bilincindedir
 • Entegrasyon süreci süresinde sürekli olarak yeni iş yerlerini arar
 • Kendi imkanları çerçevesinde çaba gösterir ve daima yapabildiğinin en iyisini yapmaya çalışır

Uygulama değerlendirmesi nedir?

Hedef

 • «İsviçre‘de Çalışmak» konusunda temel bilgilerin edinilmesi
 • Bireysel mesleki entegrasyon için sahip olunan bireysel olanakların tanınması
 • Bireysel yetenek profilinizile başvuru dosyanızın oluşturulması
 • Göçmenlik İhtisas Dairesinin İş Koçu ile birlikte ondan sonraki adımlar ve önlemlerin belirlenmesi ve planlanması

Kurs süresi

 • 1. hafta; teorik ders
 • 2. ve 3. hafta; pratik çalışma > Örneğin mutfakta, serviste, temizlikte, endüstride veya metal/ağaç işleme atölyesinde

Somut sonuçlar ve olanaklar

 • Farklı iş alanları ve mesleklerinin tanınması
 • Güçlü ve zayıf yanların değerlendirilmesi
 • Kendi mesleki becerilerin tanınması
 • İş süreçleri ve çalışma hızının tanınması

Sonraki Önlemler

 • Göçmenlik İhtisas Dairesinin İş Koçu, yetenek profilinizi, başvuru dosyanızı ve bir eylem planını oluşturur.
 • İş Koçu ile yapacağınız kişisel bir konuşmada geribildirimler ve değerlendirme sonuçları temelinde ondan alınacak adımlar sizinle birlikte kararlaştırılacaktır.

Staj nedir?

Hedef

 • Bir işletmede birkaç aylık pratik çalışmanın tamamlanması.
 • Mesleki uzmanlık ve dil becerilerinin pratikte uygulanması.
 • Kişinin gerçek çalışma koşulları altında kendi iş performansının niteliğini ve niceliğini ölçmesi.
 • En iyi durumda ve ihtiyaç olunması halinde, bir işveren, gösterilen beceriler ve mevcut potansiyele dayanarak staj döneminin sonunda bir çıraklık eğitim yerini, yarı veya tam zamanlı bir iş sözleşmesini teklif eder.

Stajlar için temel koşullar

 • Staja başlamadan önce temel şartlar kararlaştırılır, sözleşmeyle tespit edilir ve bütün taraflarca imzalanır. Stajların süresi bireysel olarak kararlaştırılır.

Somut sonuçlar ve olanaklar

 • Siz becerilerinizi ve yeteneklerinizi gösteriyorsunuz.
 • Gerçek iş hayatını tanıyarak kendinizi ve performansınızı başka çalışanlar ve onların performanslarıyla karşılaştırmak ve kendinizi ve de yeteneklerinizi daha iyi değerlendirmek imkanına sahip oluyorsunuz.
 • İyi bir genel izlenim bırakmak için olabildiğince iyi bir çalışma performansı göstermeye çalışıyorsunuz.
 • İş dünyasına yeni temaslar ve ilişkiler kuruyorsunuz.
 • Almanca dil bilgilerinizi önemli ölçüde geliştirebilirsiniz.
 • Stajın sonunda işveren size bonservis verecektir. İyi bir bonservis iş ararken ve sonraki adımları planlamanızda size yardımcı olacaktır.

Daha sonraki olanaklar

 • Başka bir staj daha
 • Göçmenlik İhtisas Dairesinin sunduğu, henüz katılmadığınız bir kursa katılım
 • Bireysel mesleki eğitim kursları
 • Düzenli bir çıraklık eğitimi
 • Yarı ya da tam zamanlı istihdam

Aşamalı yarı zamanlı ücret modeli nedir?

Giriş:

 • 6 aylık oryantasyon stajı (en fazla)

Yarı zamanlı başlangıç ücreti:

 • 6 ay boyunca 1. meslek eğitimi yılı tutarında ücret
 • 6 ay boyunca 2. meslek eğitimi yılı tutarında ücret
 • 6 ay boyunca en az 2.500,00 CHF tutarında ücret

Kademeli model sürecinde opsiyonlar:

 • Meslek eğitimine başlama
 • Sektörel ortalamaya uygun ücretle istihdam edilme
 • Yarıda kesme

Koşul:

 • İş hayatına paralel verilen kurslar (dil kursları / genel kültür / ihtisas kursları) yarı zamanlı ücret dönemi boyunca zorunludur

Hedef:

 • Bir meslek alanına uzun vadeli mesleki entegrasyon, çıraklık ve mesleki eğitim olanaklarıyla
 • İyi bir mesleki yeterlilik ve iş deneyimi
 • Sözlü B1 seviyesine kadar dilde ilerleme

Ön koşullar:

 • En az A1+ seviyesinde Almanca bilgisi
 • Gelecekte ifa edilecek iş/meslek konusunda net fikir sahibi olma
 • Motivasyonlu ve aktif çalışmaya hazır oluş
 • Birlikte kararlaştırılan hedeflere sadakat

Somut sonuçlar:

 • İstihdam edecek işyerinde iş sözleşmesi
 • Mesleki eğitim/çıraklık eğitimine başlamak için gerçekçi olanaklar
 • Aynı iş alanında veya benzer mesleki sektörlerde iş bulunması için gerçekçi olanaklar
 • Sektörel ortalamaya uygun taban ücreti
 • Mesleki ve maddi açıdan gelişme için temel

Müteakip önlemler/ardıl olanaklar:

 • İş Koçunun desteği ile iş arama

Hangi mesleğin bana uygun olduğunu nasıl öğrenebilirim?

İş koçunuz, size mesleki seçiminizi netleştirmeniz için çeşitli imkanlarımızı tanıtacaktır. Bunlar arasında örneğin aşağıdakiler yer alır:

Mesleki temel eğitim görebilmenin koşulları nedir?

En önemli koşullar arasında şunlar sayılabilir:

 • Almanca B1, meslek alanına göre B2 seviyesi (sözlü ve yazılı Telc sınavlarını başarmış olmak)
 • İyi matematik bilgisi
 • Bağımsız ders çalışma ve öğrenme stratejileri
 • Eğitim için her şeyi verme iradesi
 • Kişilik ve dil bakımından kendini geliştirme isteği
 • %100 kapasite ile katılım (kısmi zamanlı katılım mümkündeğildir)
 • 2–4 yıl vakit ayırmayı ve bu süre boyunca sosyal yardım ödemeleriyle geçinmeyi kabul etmek (zira eğitim görenlere ödenen ücret geçimi sağlamaya yeterli değildir)

Federal meslek sertifikası EBA veya Federal meslek yeterlilik belgesi EFZ kazandıran bir temel eğitim görebilmek yalnızca okul ve dil durumunun iyi olması, büyük özveri gösterilmesi ve eğitim veren bir işletmenin kabul etmesi durumunda mümkündür.